Products

Product Name :Airmass 10.1
Detail :

ที่นอน Hilding รุ่น Airmass 10.1 การผสมผสานอย่างลงตัวของ
Pocketed Spring และชั้นวัสดุรองรับFlexi form และ Hi-performing
foam ส่งผลให้ที่นอนรองรับและกระจายน้ำหนักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระดับความนุ่มแน่นปานกลาง จึงตอบรับทุกๆการ
เคลื่อนไหวอย่างลงตัว พร้อม Exclusive Hygienic Treatment
"SANIGUARD" ช่วยลดแบคทีเรีย ป้องกันเชื้อราและการเจริญเติบโต
ของไรฝุ่นและสารกระตุ้นภูมิแพ้ มาพร้อมผ้าหุ้มที่นอนถอดซักได้
ช่วยให้ที่นอนคงความสะอาดและใหม่ได้ยาวนาน ‪

Gallery